'Schrijven is innerlijk toneel'

Hella Haasse

Een tekst moet informeren, verklaren, overtuigen, ontroeren of doen lachen. Net zoals het theater.


Voor Raak (tijdschrift van KWB) verzorgt Peter Schoenaerts al enkele jaren de rubriek 'Vijf vragen aan'. Voor Humo schreef hij over onderwerpen die hem raakten: wantoestanden in de tv-wereld, jonge vluchtelingen, geweld tegen hulpverleners. Hoogtepunt was het interview met de zoon van Charlie Chaplin, in zijn ouderlijk huis. 

'Een titel is het halve boek'

Louis Couperus

Correctie en eindredactie zijn belangrijke stappen in de totstandkoming van een goede tekst. De boodschap moet helder en foutloos zijn. Er mag geen woord te veel staan.


Peter Schoenaerts deed jarenlang correctie en eindredactie bij Humo. Daarnaast begeleidde hij het schrijfproces van talloze publicaties bij uitgeverijen als Boom en Boeklyn: het woordenschatpakket Hotel Hallo, de muzikale methode Anders nog iets?, het voorleesboek Kiki en Olaf.

'Schrijven is schrappen'

Godfried Bomans

Als auteur werkte Peter Schoenaerts mee aan een groot aantal educatieve publicaties. De belangrijkste zijn Vanzelfsprekend, Nederlands voor anderstaligen (Acco), Niet Vanzelfsprekend, een vervolgmethode voor anderstaligen (Acco), Thematische woordenschat NT2 (Intertaal), Als ik jou, poëzie voor anderstaligen (Garant), Het grote puzzel- en doeboek voor anderstaligen (Van Dorp Educatief), Goed gezegd, uitspraak voor anderstaligen (Standaard Uitgeverij/Boom), Notuleren kan je leren (Acco),  Romeo en Julia, theater in eenvoudig Nederlands (Boeklyn), Scoren met taal: oefenkansen Nederlands in de sportclub (Fast Forward vzw).

'Language is wine upon the lips' Virginia Woolf

Peter Schoenaerts is gek op taal. Hij studeerde taal- en letterkunde (Nederlands/Engels), maar volgde ook cursussen Frans, Spaans en Duits. Eigenlijk wilde hij van jongs af aan leraar Engels worden. Toch rolde hij als vanzelf de wereld van het Nederlands in.


Peter doet vertaalwerk van het Engels naar het Nederlands, of andersom. Zo vertaalde hij interviews voor Humo, een aantal televisiescripts voor het productiehuis Look @ Leo en een hoorspel met liedjes van Het Geluidshuis.

PORTFOLIO

ondernemingsnummer 0717.784.954

BTW 0717.784.954      RPR Brussel


COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED